Tietosuojaseloste

Tämä on Nula Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu ja muokattu viimeksi 22.7.2020.

Rekisterinpitäjä

Nula Oy

Fredrikinkatu 22, 00120 Helsinki

Y-tunnus 2813242-7

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Carlos Henriques

mamu@mambrewing.com

+358 40 163 9313 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Perusteita henkilötietojen käsittelylle ovat

  • asiakkaan tilausten käsittely tai palvelun tuottaminen asiakkaalle
  • toiminnan ja palveluiden kehittäminen
  • asiakassuhdeviestintä ja asiakassuhteen ylläpito
  • oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen (mm. kirjanpitolain osalta)
Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilötiedot (nimi- ja yhteystiedot)
  • Verkkoyhteyden IP-osoite
  • Tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksista, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille markkinointitarkoituksiin. Jos tuotteen tai palvelun tuottaminen tai laki vaatii, luovutamme välttämättömät tiedot mm. seuraaville kolmansille osapuolille: maksupalveluiden tuottajat, taloushallintokumppanit, sähköisten palveluiden tuottajat ja viranomaiset.

Osa tiedoista kuten arvostelut ja asiakaspalautteet voidaan julkaista siltä osin kun on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme rekisterin käsittelyssä ja säilyttämisessä huolellisuutta ja suojaamme tiedot asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia näihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Henkilöllä saattaa olla oikeus myös henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Evästeet 

Sivustollamme käytetään evästeitä. Käyttäjä voi sallia tai estää evästeiden käytön tietokoneellaan muuttamalla selaimen asetuksia. Monet toiminnot ja palvelut kuitenkin edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa käyttäjän tekemät valinnat. Jos evästeet estetään, kaikkia sivuston toimintoja ja palveluja ei voida välttämättä käyttää.

Käytämme Google Analytics -sovellusta saadaksemme tietoja sivuston käyttötavoista.